P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
07.12.2021 - 23:15 CET Přihlášení uživatele

Internet

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Firma Ing. Michael Klečka (3knet.cz) shromažďuje některé osobní informace a to pro své vlastní potřeby a pro  potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv souvisejísích s provozem bezdrátové sítě. Neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd.
V našich databázích uchováváme: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, u firem jméno firmy, IČ a DIČ, sídlo firmy, dále telefonní číslo email.
Zavazujeme se, že získané osobní údaje nebudeme předávat žádným třetím subjektům na území ČR i mimo něj.

Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících. Za tímto účelem jsme registrováni na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00056250