P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
07.12.2021 - 22:56 CET Přihlášení uživatele

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Aktualizovaný ceník služeb

Kód Inzerovaná
rychlost
DOWNLOAD
Max. RD BDRD Min. RD Inzerovaná
rychlost
UPLOAD
Max. RU BDRU Min. RU Cena včetně DPH
                   
S5M 5 Mbit/s 5 Mbit/s  Mbit/s 1,5 Mbit/s 2 Mbit/s  2 Mbit/s 1,2 Mbit/s 0,6  Mbit/s 200 Kč
                   
 S15M 15 Mbit/s 15 Mbit/s  Mbit/s 4,5 Mbit/s 4 Mbit/s 4 Mbit/s 2,4 Mbit/s 1,2 Mbit/s   350 Kč
                   
 S30M 30 Mbit/s 30 Mbit/s 18 Mbit/s 9 Mbit/s  8 Mbit/s  8 Mbit/s 4,8 Mbit/s 2,4 Mbit/s  500 Kč
                   
 S50M  50 Mbit/s  50 Mbit/s 30 Mbit/s 15 Mbit/s 20 Mbit/s  20 Mbit/s 12 Mbit/s 6 Mbit/s  750 Kč
                   
S100M 100 Mbit/s 100 Mbit/s 60 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30Mbit/s 18 Mbit/s 9 Mbit/s 1500 Kč
                   
Aktivace služby nepodnikající osoba     100 Kč
       
Aktivace služby podnikající osoba     200 Kč
 
Vysvětlivky:
Max. RD = maximální rychlost Download
BDRD = běžně dostupná rychlost Download 
Min. RD = minimální rychlost Download
Max. RU = maximální rychlost Upload
BDRU = běžně dostupná rychlost Upload
Min. RU = minimálná rychlost Upload
 
Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě ISO/OSI modelu. V případě prokazatelného zjištění velké trvající odchylky nebo opakující se odchylky je uživatel oprávněn službu okamžitě reklamovat. Veškeré vady služby oznamuje uživatel poskytovateli prostřednictvím zákaznického servisu (telefonicky nebo SMS).

  Nabízené služby jsou závislé na dostupnosti vhodné připojovací technologie v dané lokalitě. 

 

V případě individuální kalkulace je možná veřejná IP adresa.

 Pro chataře nabízíme možnost aktivovat (platit) tarif minimálně 6 měsíců v roce. Dočasné pozastavení služby na období, kdy na chatě nebudete, a obnovení služby provedeme vždy po telefonické dohodě. 

                   
 Změnu typu služby lze provést vždy na začátku fakturačního období, tj. 1. v měsíci, po připsání platby v dané výši na náš účet.

 

Servis u zákazníků:

V případě, že uživatel nahlásí závadu přípojky naší zákaznické podpoře, je provedena nejprve vzdálená diagnostika přípojky. Pokud není možné přípojku vzdáleně opravit, je vyslán na místo technik.
V případě, že je chyba na koncovém zařízení poskytovatele, je servis proveden zdarma, uživateli jsou účtovány pouze nezbytné náklady za poskytnutá nová zařízení.

Zapůjčení koncového zařízení je závisí na aktuální akční nabídce.

V případě, že technik zjistí, že chyba je za koncovým zařízením poskytovatele (tedy v LAN uživatele), je platný následující ceník:

 

výjezd technika na servis v LAN síti zákazníka 300 Kč
   
servisní práce u zákazníka - každých započatých 30 minut práce  300 Kč
   
 
Ceník je platný od 1.1.2021.